Stiinte Sociale

Stiinte_sociale_1 Stiinte_sociale_2 Stiinte_sociale_3
Domeniul: Umanist
Hits: 48795

Ce înveţi?

 • Analizarea și înţelegerea fenomenele sociale în dinamica lor
 • Realizarea legăturilor științelor umaniste cu cele ale științelor exacte
 • Comportamentul social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
 • Studiul grupurilor umane şi al modelelor de conduită
 • Conștientizarea identității personale, acceptarea diversității și valorizarea pozitivă a diferențelor
 • Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor
 • Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor
 • Reprezentări multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale


Unități școlare

 • Colegiul Național 'Doamna Stanca' Făgăraș
 • Colegiul 'Nicolae Titulescu' Brașov - zi si frecventa redusă (sunt admisi doar elevi peste 18 ani)
 • Liceul Teoretic 'Mitropolit Ioan Mețianu' Zărnești
 • Colegiul 'Aurel Vijoli' Fagaras - frecventa redusa (sunt admisi doar elevi peste 18 ani)
 • Liceul Teoretic 'Ioan Pascu' Codlea - frecventa redusa (sunt admisi doar elevi peste 18 ani)
 • Liceul Tehnologic 'Dr Ioan Șenchea' Făgărașfrecventa redusa (sunt admisi doar elevi peste 18 ani)
 • Colegiul Național 'Radu Negru' Făgăraș - fara locuri alocate in anul scolar 2021-2022
 • Colegiul 'Emil Racoviță' Brașov- fara locuri alocate in anul scolar 2021-2022
 • Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașovfara locuri alocate in anul scolar 2021-2022
 • Colegiul Național 'Unirea' Brașov fara locuri alocate in anul scolar 2021-2022

 CLASA a XI-a SERAL

 • Colegiul 'Nicolae Titulescu' Brașov
 • Liceul Tehnologic 'Dr Ioan Șenchea' Făgăraș
 • Liceul Teoretic 'Ioan Pascu' Codlea 


Care sunt beneficiile tale?

 • Disponibilitate pentru dialog și dezbatere
 • Curiozitate și interes pentru studiul filosofiei
 • Coerență și rigurozitate în gândire și acțiune
 • Solidaritate și asumarea responsabilității faptelor personale
 • Gândire critică şi flexibilă
 • Relaţionarea pozitivă cu reprezentanţii instituţiilor şi ai altor organizaţii 
 • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
 • Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială
 • Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase şi culturale

 

Ce job poţi avea?

 • Muzeograf 
 • Operator sondaje de opinie
 • Secretar de redacţie în cadrul editurilor
 • Operator în cadrul firmelor de angajare de personal
 • Agenți în centre de informare
 • Departamentul de resurse umane al firmelor
 • Operatori studii de piață și sondaje opinie publică
 • Muzee
 • Mass-media 


Evoluţia în carieră

 • Învăţământ superior:

- Facultatea de Management
- Facultatea de Sociologie, Psihologie, Drept
- Facultatea de Geografie
- Facultatea de Știinţe economice
- Facultatea de Istorie
- Facultatea de Studii europene, Studii politice
- Facultatea de Jurnalism
- Facultatea de Știinţele comunicării, Psihologie, Sociologie
- Facultatea de Relaţii internaţionale
- Facultatea de Administraţie publică
- Academia de Poliţie

 

Posibili angajatori

 • Departamentul de resurse umane al firmelor
 • Operatori studii de piață și sondaje opinie publică
 • Muzee
 • Mass-media

 

Impresii ale absolvenţilor
„A fi absolvent de studii sociale înseamnă a-ţi deschide calea spre cercetarea vieţii sociale.”
„Am reuşit să înţeleg importanţa individului în societatea actuală și rolul lui în comunitate.”
„Pentru noi, elevii, viaţa la acest profil înseamnă mult mai mult decât nişte simple discipline academice care studiază aspectele umane ale lumii. Pentru început, acest profil ne modelează caracterul, ne îmbunătăţeşte cultura generală şi mai presus de toate, învăţăm să fim OAMENI!”